Động Cơ Siemens SINAMICS G115D

Vôn: 3AC 380-480V Dãy công suất: 0,37 – 4kW Khả năng quá tải: 200% 3 giây, 150% 57 giây, cứ sau 300 giây Tần số xung: 4kHz (… 16kHz) Hỗ trợ động cơ Động cơ từ trở không đồng bộ : E2 / IE3 + IE4